WORTELS / CARROTS

Wortels/Carrots, Agter Paarl

Toediening: 2.5 liter AminoFix3000 per week vir 20 weke, = R 1 750.00 per ha.
Opbrengs: Proef = 91 ton/ha vs Kontrole = 85 ton/ha.
Inkomste: R 227 500.00 vs R 212 500.00 per ha.
Netto verhoging in inkomste: R 13 250.00 per ha.

Application: 2.5 liters AminoFix3000 per week for 20 weeks, = R 1 750.00 per ha.
Yield: Test = 91 tons / ha vs Control = 85 tons / ha.
Revenue: R 227 500.00 vs. R 212 500.00 per ha.
Net increase in income:  R 13 250.00 per ha.