VRUGTE / FRUIT

Eerste Blad Packham Triumph bome – Barrydale

First Leaf Packham Triumph trees – Barrydale

Persimmons, Swellen Sharon – Swellendam

Verhoog gemiddelde opbrengs vanaf 15 ton na 35 ton/ha

Increased average yield from 15 tons to 35 tons/ha

 

Sitrus: Algemene Boer van die Jaar 2011

Citrus: General Farmer of the Year 2011

Perkes – Barrydale
Peaches – Barrydale

Tafeldruiwe/Table Grapes – Paarl