TOMATOES / TAMATIES

Montina Boerdery, Mooketsi

Variëteit/Variety: Monty.
Kontak persoon/Contact person: Mike Horn, 082 843 7151

Koste van behandeling/Cost of treatment:

60 liter AminoFix 3000 per ha = R 2 100.00 per ha
60 liters AminoFix 3000 per ha = R2 100.00 per ha

 

 

Produksie AminoFix 3000 proef, Montina
Production AminoFix 3000 test, Montina

Blok 3A
Amino Fix 3000
kg/ha
Blok 3B
Kontrole 1
kg/ha
Blok 3C
Kontrole 2
kg/ha
Week12939461214850
Week217939927310120
Week396971412115091
Week4624255763636
Week5984896068485
Week6490947885151
Week7379430301152
Week8032124545
Totaal818245572753030

Inkomste per ha

Revenue per ha

R 15.00 per kartonR 204 560.61 R 139 318.18
R 132 575.76
R 24.00 per kartonR 327 296.97 R 222 909.09R 212 121.21

Wins/ha
Profit/ha

R 15.00 per kartonR 24 560.61 R -40 681.82 R -47 424.24
R 24.00 per kartonR 147 296.97 R 42 909.09 R 32 121.21

Koste van behandeling:
Cost of treatment:

60 liter AminoFix 3000 per ha = R 2 100.00 per ha
60 liters AminoFix 3000 per ha = R2 100.00 per ha