TABAK / TOBACCO

Tabak/Tobacco, Marble Hall

Plante behandel met AminoFix3000 teen 36 liter per ha = R 1 188.00 per ha.
Gemiddelde inkomste per kilogram tabak het toegeneem met R 6.00 per kg.
Teen 3200 kg gedroogte tabak per ha = R 19 000.00 per ha addisioneel.

Plants treated with AminoFix3000 at 36 liters per ha = R 1 188.00 per ha.
Average income per kilogram of tobacco increased by R 6.00 per kg.
At 3200 kg of dried tobacco per ha = R 19 000.00 per hectare additionally.