STRAWBERRIES / AARBEIE

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD
Operating results with MOSKULT® and BLACKGOLD

Suksesvolle onderdrukking van Phytophtera op aarbeie- EcoBerry. Verhoging in Brix van 11 tot 14
Successful Phytophtera Suppression on Strawberry-EcoBerry. Increase in Brix from 11 to 14

Verwysing/Reference: Cornell van Rensburg, Vert Verspreiders, Brits. 083 252 1886