SAAD UIE / SEED ONIONS

Saad uie / Seed onions, Barrydale

Left: BlackGold Program                                   Right: AminoFix 3000 with regular fertilizer
Brix: 8                                                                   Brix: 7

Left: AminoFix 3000 with regular fertilizer      Right: regular fertilizer
Brix: 7                                                                    Brix: 6