RESULTS

compatibility clip

COMPATIBILITY CLIP

Mengbaarheids Video Clip Nuwe vs Ou Generasie Koolstof produkte New vs Old Generation Carbon products https://www.humefert.com/wp-content/uploads/2018/05/002.mp4
Read More
Beets

BEET / BEETROOT

Beet, Marble Hall Jong beet: Plante behandel met AminoFix3000 (links) het meer haarwortels as kontrole (regs). Behandelde plant het ...
Read More
Butternut

BOTTERSKORSIES / BUTTERNUTS

Butternuts, Marble Hall Variëteit: Pluto. Opbrengs: 28 ton per ha (5m X1m aanplanting, tussen jongbome) Uniforme vruggrootte ± ...
Read More
blomkoo

BLOMKOOL / CABBAGE

Blomkool, Marble Hall Cabbage, Marble Hall Verhoging van 10% in opbrengs, kop groottes baie eweredig en gelyk. Produsent ...
Read More
wortels

WORTELS / CARROTS

Wortels/Carrots, Agter Paarl Toediening: 2.5 liter AminoFix3000 per week vir 20 weke, = R 1 750.00 per ha. ...
Read More
Corn

CORN

Statistical trials with corn - ARC   Root length: Treatment:LengthStd deviation Control78.35.23 1kg BlackGold + 100kg 5-1-3 (32)82.5a4.17 ...
Read More
mielies

MIELIES / MAIZE (DROËLAND / DRYLAND)

https://youtu.be/TfelVnDjU_A Onderhoud met Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) oor sy mielies en sy ervaring met Humefert se produkte. ...
Read More
mielies

MIELIES / MAIZE (BESPROEIING / IRRIGATION)

Mielies onder spilpunt besproeing, Marble Hall. Maize under pinpoint irrigation, Marble Hall. Opbrengs Kontrole = 10 ton per ...
Read More
Fruit

VRUGTE / FRUIT

Eerste Blad Packham Triumph bome - Barrydale First Leaf Packham Triumph trees - Barrydale BlackGold™ Kontrole / Control ...
Read More
Lettuce

BLAARSLAAI / LETTUCE

Statistiese proewe met slaai - LNR Statistical trials with lettuce - LNR   Root length / Wortellengte Treatment:LengthStd deviation ...
Read More
lusern

LUSERN / LUCERNE

Lusern / Lucerne, Witfontein, Noord Kaap (Gideon van Zyl) Spuit 3 x 5 liter AminoFix-3000, Mei, Junie en ...
Read More
Grapes

GRAPES / DRUIWE

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD Results with MOSKULT® and BLACKGOLD Baie goeie wortelontwikkeling op Wingerdsteggies en volgens laboratorium ...
Read More
uie kontrole

UIE / ONIONS

Uie/Onions, Hurenco Boerdery 45 liter per ha AminoFix3000 plus 5 liter per ha Africal
Read More
saad uie

SAAD UIE / SEED ONIONS

Saad uie / Seed onions, Barrydale Left: BlackGold Program                    ...
Read More
grondbone

PEANUTS / GRONDBOONTJIES

Peanuts/Grondboontjies, Settler's Oesverhoging van 700 kg per ha = R 7000.00 per ha verhoging in inkomste. Harvest increase ...
Read More
Potatoes

POTATOES / AARTAPPELS

Verhoogte knolinisiasie: Clanwilliam Increased kneolinization: Clanwilliam Verhoog aartappel opbrengs van 39 na 52 ton / ha Verhoog netto ...
Read More
strawberries

STRAWBERRIES / AARBEIE

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD Operating results with MOSKULT® and BLACKGOLD Suksesvolle onderdrukking van Phytophtera op aarbeie- EcoBerry. ...
Read More
soja bone

SOJA BONE / SOYBEANS

Soja bone / Soybeans, Marble Hall Variëteite: Y20,Y80,95B53 Opbrengs: Area gemiddeld = 3 tot 3,5 ton per ha. ...
Read More
Sugarcane

SUGARCANE / SUIKERRIET

Verhoogde opbrengs: suikerriet Increased yield: sugarcane Lings/left: Behandel/TreatedRegs/right: Kontrole/Control Tabel 1: AminoFix3000 toedienings, Senekal Boerdery, oes Mei 2012 ...
Read More
tamatoes results

TOMATOES / TAMATIES

Montina Boerdery, Mooketsi Variëteit/Variety: Monty. Kontak persoon/Contact person: Mike Horn, 082 843 7151 Koste van behandeling/Cost of treatment: ...
Read More
Tabak

TABAK / TOBACCO

Tabak/Tobacco, Marble Hall Plante behandel met AminoFix3000 teen 36 liter per ha = R 1 188.00 per ha. ...
Read More
wheat

WHEAT / KORING

Statistiese proewe met koring - LNR Statistical trials with wheat - ARC   Root length / Wortellengte: Treatment:LengthStd ...
Read More

CITRUS

https://youtu.be/Q0Vc0Q5gBWE Onderhoud met Piet Engelbrecht (Piet Citrus - Marble Hall, Limpopo) oor sy ervaring met Humefert. Interview with ...
Read More

SONNEBLOMME / SUNFLOWERS

https://youtu.be/w7xslp6DVl4 Onderhoud met Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) oor sy sonneblomme en sy ervaring met Humefert. Interview with ...
Read More
compatibility clip

COMPATIBILITY CLIP

Mengbaarheids Video Clip Nuwe vs Ou Generasie Koolstof produkte New vs Old Generation Carbon products
Read More
Beets

BEET / BEETROOT

Beet, Marble Hall Jong beet: Plante behandel met AminoFix3000 (links) het meer haarwortels as kontrole (regs). Behandelde plant het 12 – 14 blare teenoor 9 – 11 op kontrole. Beetroot, Marble Hall Young beetroot: Treated with AminoFix3000 (left) have more hair roots than control (right). Treated plant has 12-14 leaves compared to 9-11 on control.  
Read More
Butternut

BOTTERSKORSIES / BUTTERNUTS

Butternuts, Marble Hall Variëteit: Pluto. Opbrengs: 28 ton per ha (5m X1m aanplanting, tussen jongbome) Uniforme vruggrootte ± 1.2 kg Brix is verhoog van 6 tot 10 Butternuts, Marble Hall Variety: Pluto. Yield: 28 tons per ha (5m X1m planting, between young citrus trees) Uniform fruit size ± 1.2 kg Brix increased van 6 to…
Read More
blomkoo

BLOMKOOL / CABBAGE

Blomkool, Marble Hall Cabbage, Marble Hall Verhoging van 10% in opbrengs, kop groottes baie eweredig en gelyk. Produsent kap slegs 3 maal in plaas van normale 6 maal. Increase of 10% in yield, cabbage heads very even and similar. Producer harvests only 3 times instead of usual 6 times.
Read More
wortels

WORTELS / CARROTS

Wortels/Carrots, Agter Paarl Toediening: 2.5 liter AminoFix3000 per week vir 20 weke, = R 1 750.00 per ha. Opbrengs: Proef = 91 ton/ha vs Kontrole = 85 ton/ha. Inkomste: R 227 500.00 vs R 212 500.00 per ha. Netto verhoging in inkomste: R 13 250.00 per ha. Application: 2.5 liters AminoFix3000 per week for 20 weeks,…
Read More
Corn

CORN

Statistical trials with corn – ARC   Root length: aThe root length of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05). Root mass: aThe root mass of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05). Microbial activity in the rhizosphere: aThe microbial activity…
Read More
mielies

MIELIES / MAIZE (DROËLAND / DRYLAND)

Onderhoud met Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) oor sy mielies en sy ervaring met Humefert se produkte. Interview with Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) regarding his mielies and his experience with Humefert products.   Frans Wiid, Noord Kaap 22 rye sade, gemiddeld 19 ton per ha, area gemiddeld 12 – 14 ton per ha.  …
Read More
mielies

MIELIES / MAIZE (BESPROEIING / IRRIGATION)

Mielies onder spilpunt besproeing, Marble Hall. Maize under pinpoint irrigation, Marble Hall. Opbrengs Kontrole = 10 ton per ha Yield Control = 10 tons per ha Opbrengs AminoFix3000 = 11 ton per ha Yield AminoFix3000 = 11 tons per ha AminoFix3000 koste per ha = R 800.00 per ha AminoFix3000 cost per ha = R…
Read More
Fruit

VRUGTE / FRUIT

Eerste Blad Packham Triumph bome – Barrydale First Leaf Packham Triumph trees – Barrydale Persimmons, Swellen Sharon – Swellendam Verhoog gemiddelde opbrengs vanaf 15 ton na 35 ton/ha Increased average yield from 15 tons to 35 tons/ha   Sitrus: Algemene Boer van die Jaar 2011 Citrus: General Farmer of the Year 2011 Perkes – Barrydale…
Read More
Lettuce

BLAARSLAAI / LETTUCE

Statistiese proewe met slaai – LNR Statistical trials with lettuce – LNR   Root length / Wortellengte aThe root length of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05). aDie wortellengte van die behandelde plante was aansienlik meer as die van die beheer (p <0.05).   Root mass / Wortelmassa aThe…
Read More
lusern

LUSERN / LUCERNE

Lusern / Lucerne, Witfontein, Noord Kaap (Gideon van Zyl) Spuit 3 x 5 liter AminoFix-3000, Mei, Junie en Julie en 5 liter Algifert K met laaste AminoFix-3000 toediening. Normaalweg spuit ons 4 liter AminoFix-3000 en 2 liter Algifert K per ha met eerste besproeiing na sny. 1.2 ton per snysel opbrengsverhoging gehad teenoor kontrole. Kontrole-Eerste…
Read More
Grapes

GRAPES / DRUIWE

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD Results with MOSKULT® and BLACKGOLD Baie goeie wortelontwikkeling op Wingerdsteggies en volgens laboratorium uitslae” matig tot hoë Nematode besmetting, maar uitermate hoë voordelige Nematode populasie teenwoordig”. Very good root development on vineyards and according to laboratory results “moderate to high Nematode infection, but extremely high beneficial Nematode population present”. Verwysing…
Read More
uie kontrole

UIE / ONIONS

Uie/Onions, Hurenco Boerdery 45 liter per ha AminoFix3000 plus 5 liter per ha Africal
Read More
saad uie

SAAD UIE / SEED ONIONS

Saad uie / Seed onions, Barrydale Left: BlackGold Program                                   Right: AminoFix 3000 with regular fertilizer Brix: 8                                             …
Read More
grondbone

PEANUTS / GRONDBOONTJIES

Peanuts/Grondboontjies, Settler’s Oesverhoging van 700 kg per ha = R 7000.00 per ha verhoging in inkomste. Harvest increase of 700 kg per ha = R 7000.00 per ha increase in income. 10 liter AminoFix3000 is toegedien saam met Africal, Seagro kombinasie blaarvoeding. 10 liters of AminoFix3000 applied with Africal, Seagro combination foliar. Koste van AminoFix3000…
Read More
Potatoes

POTATOES / AARTAPPELS

Verhoogte knolinisiasie: Clanwilliam Increased kneolinization: Clanwilliam Verhoog aartappel opbrengs van 39 na 52 ton / ha Verhoog netto inkomste van R51900 na R79261 / ha Increased potato yield from 39 to 52 tons / ha Increased net income from R51900 to R79261 / ha
Read More
strawberries

STRAWBERRIES / AARBEIE

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD Operating results with MOSKULT® and BLACKGOLD Suksesvolle onderdrukking van Phytophtera op aarbeie- EcoBerry. Verhoging in Brix van 11 tot 14 Successful Phytophtera Suppression on Strawberry-EcoBerry. Increase in Brix from 11 to 14 Verwysing/Reference: Cornell van Rensburg, Vert Verspreiders, Brits. 083 252 1886
Read More
soja bone

SOJA BONE / SOYBEANS

Soja bone / Soybeans, Marble Hall Variëteite: Y20,Y80,95B53 Opbrengs: Area gemiddeld = 3 tot 3,5 ton per ha. BlackGold programme behaal 4,4 en 4,7 ton per ha vir afgelope twee seisoene onderskeidelik. Variety: Y20, Y80,95B53 Yield: Area average = 3 to 3.5 tons per ha. BlackGold programs achieved 4.4 and 4.7 tons per ha for…
Read More
Sugarcane

SUGARCANE / SUIKERRIET

Verhoogde opbrengs: suikerriet Increased yield: sugarcane Tabel 1: AminoFix3000 toedienings, Senekal Boerdery, oes Mei 2012 Table 1: AminoFix3000 application, Senekal Farming, harvest May 2012 Inset koste van 20 liter AminoFix3000 = R 600.00 per ha. Input cost of 20 liters AminoFix3000 = R 600.00 per ha.
Read More
tamatoes results

TOMATOES / TAMATIES

Montina Boerdery, Mooketsi Variëteit/Variety: Monty. Kontak persoon/Contact person: Mike Horn, 082 843 7151 Koste van behandeling/Cost of treatment: 60 liter AminoFix 3000 per ha = R 2 100.00 per ha 60 liters AminoFix 3000 per ha = R2 100.00 per ha     Produksie AminoFix 3000 proef, Montina Production AminoFix 3000 test, Montina Inkomste per…
Read More
Tabak

TABAK / TOBACCO

Tabak/Tobacco, Marble Hall Plante behandel met AminoFix3000 teen 36 liter per ha = R 1 188.00 per ha. Gemiddelde inkomste per kilogram tabak het toegeneem met R 6.00 per kg. Teen 3200 kg gedroogte tabak per ha = R 19 000.00 per ha addisioneel. Plants treated with AminoFix3000 at 36 liters per ha = R…
Read More
wheat

WHEAT / KORING

Statistiese proewe met koring – LNR Statistical trials with wheat – ARC   Root length / Wortellengte: *P < 0.01     Root mass / Wortelmassa: *P < 0.05     Microbial activity in the rhizosphere / Microbial activity in the rhizosphere     Roodebloem proefplaas – Caledon – Winter 2011 AminoFix3000 blaarvoeding spuit by 2-5…
Read More

CITRUS

Onderhoud met Piet Engelbrecht (Piet Citrus – Marble Hall, Limpopo) oor sy ervaring met Humefert. Interview with Piet Engelbrecht (Piet Citrus – Marble Hall, Limpopo) on his experience with Humefert.
Read More

SONNEBLOMME / SUNFLOWERS

Onderhoud met Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) oor sy sonneblomme en sy ervaring met Humefert. Interview with Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) on his sunflowers and his experience with Humefert.
Read More