POTATOES / AARTAPPELS

Verhoogte knolinisiasie: Clanwilliam
Increased kneolinization: Clanwilliam

Verhoog aartappel opbrengs van 39 na 52 ton / ha
Verhoog netto inkomste van R51900 na R79261 / ha

Increased potato yield from 39 to 52 tons / ha
Increased net income from R51900 to R79261 / ha