PEANUTS / GRONDBOONTJIES

Peanuts/Grondboontjies, Settler’s

Oesverhoging van 700 kg per ha = R 7000.00 per ha verhoging in inkomste.
Harvest increase of 700 kg per ha = R 7000.00 per ha increase in income.
10 liter AminoFix3000 is toegedien saam met Africal, Seagro kombinasie blaarvoeding.
10 liters of AminoFix3000 applied with Africal, Seagro combination foliar.
Koste van AminoFix3000 behandeling= R360.00 per ha.
Cost of AminoFix3000 treatment = R360.00 per ha.