LUSERN / LUCERNE

Lusern / Lucerne, Witfontein, Noord Kaap (Gideon van Zyl)

Spuit 3 x 5 liter AminoFix-3000, Mei, Junie en Julie en 5 liter Algifert K met laaste AminoFix-3000 toediening.

Normaalweg spuit ons 4 liter AminoFix-3000 en 2 liter Algifert K per ha met eerste besproeiing na sny.

1.2 ton per snysel opbrengsverhoging gehad teenoor kontrole. Kontrole-Eerste graad en behandelde deel Prima graad.

Applied 3 x 5 liters AminoFix-3000, May, June & July and 5 liters Algifert K with last AminoFix-3000 application.

Normally we apply 4 liters AminoFix-3000 and 2 liters Algifert K per ha with first application after pruning.

1.2 ton per crop yield increase vs control group. Control-First Grade & experimental group Prime Grade.

Lusern / Lucerne

Lusern / Lucerne, Marble Hall

Opbrengs verhoging van 22% per snysel met 4 liter AminoFix3000 per ha na elke snysel.

Yield increase of 22% per cut with 4 liters of AminoFix3000 per ha after each cut.

Links / left: AminoFix 3000
Regs/Right: Kontrole/control group