BLAARSLAAI / LETTUCE

Statistiese proewe met slaai – LNR

Statistical trials with lettuce – LNR

 

Root length / Wortellengte

Treatment:LengthStd deviation
Control8.90.982
1kg BlackGold + 100kg 3-1-5 (38)9.40.682
2kg BlackGold + 100kg 3-1-5 (38)12.1a0.726

aThe root length of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05).

aDie wortellengte van die behandelde plante was aansienlik meer as die van die beheer (p <0.05).

 

Root mass / Wortelmassa

Treatment:LengthStd deviation
Control5.30.219
1kg BlackGold + 100kg 3-1-5 (38)5.90.164
2kg BlackGold + 100kg 3-1-5 (38)6.4a0.521

aThe root mass of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05).

aDie wortelmassa van die behandelde plante was aansienlik meer as die van die beheer (p <0.05).

 

Microbial activity in the rhizosphere / Mikrobiese aktiwiteit in die rhizosfeer

Treatment:cfu/gram soilmg C/kg soil/day
Control2.2 x 1075
1kg BlackGold + 100kg 3-1-5 (38)*2.6 x 1075
2kg BlackGold + 100kg 3-1-5 (38)*3.1 x 10725*

*The microbial activity in the root zones of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05).

*Die mikrobiese aktiwiteit in die wortelsones van die behandelde plante was aansienlik meer as die van die beheer (p <0.05).

Kwekery resultate / Nursery results