GRAPES / DRUIWE

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD

Results with MOSKULT® and BLACKGOLD

Baie goeie wortelontwikkeling op Wingerdsteggies en volgens laboratorium uitslae” matig tot hoë Nematode besmetting, maar uitermate hoë voordelige Nematode populasie teenwoordig”.

Very good root development on vineyards and according to laboratory results “moderate to high Nematode infection, but extremely high beneficial Nematode population present”.

Verwysing / reference: Charl Baard, Charl Baard Landboudienste, Keimoes. 082 377 8590

Wingerd / vineyard: Barrydale

Februarie, eerste blad / February, first page.