SONNEBLOMME / SUNFLOWERS

Onderhoud met Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) oor sy sonneblomme en sy ervaring met Humefert. Interview with Sakkie van Zyl (Kommandodrift, Makwassie) on his sunflowers and his experience with Humefert.

Read More

CITRUS

Onderhoud met Piet Engelbrecht (Piet Citrus – Marble Hall, Limpopo) oor sy ervaring met Humefert. Interview with Piet Engelbrecht (Piet Citrus – Marble Hall, Limpopo) on his experience with Humefert.

Read More

BEET / BEETROOT

Beets

Beet, Marble Hall Jong beet: Plante behandel met AminoFix3000 (links) het meer haarwortels as kontrole (regs). Behandelde plant het 12 – 14 blare teenoor 9 – 11 op kontrole. Beetroot, Marble Hall Young beetroot: Treated with AminoFix3000 (left) have more hair roots than control (right). Treated plant has 12-14 leaves compared to 9-11 on control.  

Read More

BLOMKOOL / CABBAGE

blomkoo

Blomkool, Marble Hall Cabbage, Marble Hall Verhoging van 10% in opbrengs, kop groottes baie eweredig en gelyk. Produsent kap slegs 3 maal in plaas van normale 6 maal. Increase of 10% in yield, cabbage heads very even and similar. Producer harvests only 3 times instead of usual 6 times.

Read More

BOTTERSKORSIES / BUTTERNUTS

Butternut

Butternuts, Marble Hall Variëteit: Pluto. Opbrengs: 28 ton per ha (5m X1m aanplanting, tussen jongbome) Uniforme vruggrootte ± 1.2 kg Brix is verhoog van 6 tot 10 Butternuts, Marble Hall Variety: Pluto. Yield: 28 tons per ha (5m X1m planting, between young citrus trees) Uniform fruit size ± 1.2 kg Brix increased van 6 to…

Read More

CORN

Corn

Statistical trials with corn – ARC   Root length: aThe root length of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05). Root mass: aThe root mass of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05). Microbial activity in the rhizosphere: aThe microbial activity…

Read More

VRUGTE / FRUIT

Fruit

Eerste Blad Packham Triumph bome – Barrydale First Leaf Packham Triumph trees – Barrydale Persimmons, Swellen Sharon – Swellendam Verhoog gemiddelde opbrengs vanaf 15 ton na 35 ton/ha Increased average yield from 15 tons to 35 tons/ha   Sitrus: Algemene Boer van die Jaar 2011 Citrus: General Farmer of the Year 2011 Perkes – Barrydale…

Read More

GRAPES / DRUIWE

Grapes

Bedryfsresultate met MOSKULT® en BLACKGOLD Results with MOSKULT® and BLACKGOLD Baie goeie wortelontwikkeling op Wingerdsteggies en volgens laboratorium uitslae” matig tot hoë Nematode besmetting, maar uitermate hoë voordelige Nematode populasie teenwoordig”. Very good root development on vineyards and according to laboratory results “moderate to high Nematode infection, but extremely high beneficial Nematode population present”. Verwysing…

Read More

BLAARSLAAI / LETTUCE

Lettuce

Statistiese proewe met slaai – LNR Statistical trials with lettuce – LNR   Root length / Wortellengte aThe root length of the treated plants was significantly more than that of the control (p < 0.05). aDie wortellengte van die behandelde plante was aansienlik meer as die van die beheer (p <0.05).   Root mass / Wortelmassa aThe…

Read More

LUSERN / LUCERNE

lusern

Lusern / Lucerne, Witfontein, Noord Kaap (Gideon van Zyl) Spuit 3 x 5 liter AminoFix-3000, Mei, Junie en Julie en 5 liter Algifert K met laaste AminoFix-3000 toediening. Normaalweg spuit ons 4 liter AminoFix-3000 en 2 liter Algifert K per ha met eerste besproeiing na sny. 1.2 ton per snysel opbrengsverhoging gehad teenoor kontrole. Kontrole-Eerste…

Read More