BOTTERSKORSIES / BUTTERNUTS

Butternuts, Marble Hall

Variëteit: Pluto.
Opbrengs: 28 ton per ha (5m X1m aanplanting, tussen jongbome)
Uniforme vruggrootte ± 1.2 kg
Brix is verhoog van 6 tot 10

Butternuts, Marble Hall

Variety: Pluto.
Yield: 28 tons per ha (5m X1m planting, between young citrus trees)
Uniform fruit size ± 1.2 kg
Brix increased van 6 to 10

Onderhoud met Bernard Conradie oor sy ervaring met Humefert se produkte /

Interview with Bernard Conradie on his experience with our products