BLOMKOOL / CABBAGE

Blomkool, Marble Hall

Cabbage, Marble Hall

Verhoging van 10% in opbrengs, kop groottes baie eweredig en gelyk. Produsent kap slegs 3 maal in plaas van normale 6 maal.

Increase of 10% in yield, cabbage heads very even and similar. Producer harvests only 3 times instead of usual 6 times.